seks kraliç em yok artı k

ben serkan eski e&#351 im belma ile ayr&#305 lmadan &ouml nce ya&#351 ad&#305 m&#305 z bir olay&#305 anlat&#305 cam sizlere belma ile seks itiraflar&#305 n&#305 okurduk ve bizde o y&ouml nde faztazilere ba&#351 lad&#305 k ve &ccedil okta zevk al&#305 rd&#305 k sevi&#351 irken ama zaman ge&ccedil tik&ccedil e bizde ger&ccedil ekle&#351 tirmeye karar verdik ve e&#351 imin i&#351 arkada&#351 &#305 bir &ccedil iftle yapacakt&#305 k fantazilerimizde onlar vard&#305 hep belma i&#351 arkada&#351 &#305 &ouml zlemi ikna edece&#287 ni s&ouml yledi ama benimde vazge&ccedil meyecemi garantiledi d&ouml n&uuml &#351 olmaz dedi tama dedim &ouml zlem i hep sikmek istemi&#351 imdir s&uuml per kal&ccedil alar&#305 vard&#305 belma bir ak&#351 am bana dedi tamam dedi &ouml zelmle konu&#351 tum beraber olucaz dedi onlarda b&ouml yle bir ili&#351 ki d&uuml &#351 &uuml n&uuml yormy&#351 fakat a&ccedil &#305 lamay&#305 p k&uuml mseye g&uuml venemiyorlarm&#305 &#351 belmada konu&#351 urken teklif edincede okeylemi&#351 cumartesi ak&#351 am&#305 gelecekler dedi ve o cumartesi geldi &ouml zlem ve e&#351 i kemal bizdelerdi art&#305 k yeme&#287 imizi yedik ama kimse konya giremiyordu hepimiz sevi&#351 ecemizi biliyorduk ama nas&#305 l ba&#351 layacam&#305 z&#305 bilmiyorduk belma ile &ouml zlem mutfa&#287 a gittiler &ccedil aylar&#305 getirmeye bizse kemalle salonda g&uuml ncel konulardan bahsederken birden salonun &#305 &#351 &#305 &#287 &#305 s&ouml nd&uuml biz elketrikler gitti sanm&#305 &#351 ken tam &ouml zlemle belman&#305 n sesi geldi yerinizden k&#305 p&#305 rdamay&#305 n die ne oldu dedim belma bekleyin dedi bir dakka ge&ccedil mi&#351 tiki &#305 &#351 &#305 k yand&#305 &ouml zlemde belmada &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak kar&#351 &#305 m&#305 zdayd&#305 ben kemale bakt&#305 m kemal bana ve h&ccedil bir &#351 ey demeden ben &ouml zleme o belmya yumulldu dudaklar birle&#351 ti ve art&#305 k her &#351 ey ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 ama bu gece bitmemliydi diye d&uuml &#351 n&uuml yordum kemal belman&#305 n am&#305 n&#305 ok&#351 ayarak memlerini yal&#305 yor dudaklar&#305 n&#305 &ouml p&uuml yordu bende &ouml zlemi kucama alm&#305 &#351 g&ouml &#287 &uuml slerini yal&#305 yordum &ouml zlem kocac&#305 m yatak odas&#305 na ge&ccedil elim dedi ve yatak odas&#305 na gittik bizde soyunmu&#351 tuk art&#305 k d&ouml rt &ccedil &#305 plak beden dik &ouml zlem uzand&#305 s&#305 rt &uuml st&uuml belma &ouml zlemin am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 kemale belman&#305 n arkas&#305 na ge&ccedil mesini i&#351 aret ettim bende &ouml zlemin a&#287 z&#305 na verdim kemal belman&#305 n am&#305 n&#305 yal&#305 yorsu belma &ouml zlemin bende &ouml zleme yalat&#305 yordum bir s&uuml re sonra belmay&#305 kenara yittim ve &ouml zlemin am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m 69 olmu&#351 tuk oda sikimi yal&#305 yordu belma kemali deli ediyordu izlemesi muhte&#351 emdi &ouml zlemin bacak aras&#305 nda yerimi ald&#305 m ve am&#305 na &ouml yle bir girdimki &ccedil &#305 &#287 l&#305 &#287 &#305 bast&#305 yava&#351 erke&#287 im die kemal belma&#305 n g&ouml t&uuml ne zorluyordu ama girmekte zorlan&#305 yordu &ccedil &uuml nki ben bile hi&ccedil sikmemi&#351 tim belma kremi uzatt&#305 kemal hem sikini hem belman&#305 n g&ouml t&uuml n&uuml kremledi sikecem g&ouml t&uuml n&uuml sevgilim diyordu belma domald&#305 sik sevgilim ilk sen sik diyerek iyice azd&#305 r&#305 yordu kemal belman&#305 n g&ouml t&uuml ne girdi&#287 i a belma ac&#305 dan yast&#305 klar&#305 &#305 s&#305 rd&#305 &ccedil ek lan pi&ccedil die ba&#287 &#305 r&#305 yordu ama kemal dinlemedi yava&#351 yava&#351 sokup &ccedil &#305 kart&#305 yordu art&#305 k belmada az rahatlam&#305 &#351 t&#305 g&ouml t&uuml n&uuml sall&#305 yordu bende &ouml zlemi &ccedil evirdim ve arkas&#305 ndaki yerimi ald&#305 m belma ile &ouml zlem y&uuml z y&uuml ze gelmi&#351 ti dudak duda&#287 a &ouml p&uuml &#351 &uuml yorlad&#305 benim &ouml zlemin arkas&#305 na girmem rahat oldu daha &ouml nce sikilmi&#351 bir g&ouml t&uuml varm&#305 &#351 kemal s&#305 k s&#305 k g&ouml tten sikermi&#351 &ouml zlemi belma &ouml zlemle hem &ouml p&uuml &#351 &uuml p hem memelerini ok&#351 uyorlard&#305 bizde kemalle kar&#351 &#305 l&#305 kl&#305 g&ouml t sikerek birbirmiz seyrediyorduk kemal bo&#351 al&#305 can&#305 s&ouml yledi belmada i&ccedil ime bo&#351 al hissetmek istiyorum ddiyordu bir s&uuml re sonra bende &ouml zlemin g&ouml t&uuml ne bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 m ama belma ile &ouml zlem ka&ccedil defa bo&#351 ald&#305 lar bilmiyorum sabaha kadar her t&uuml r pozisyonda defalarca sevi&#351 tik &ouml zlemi yara&#287 a doyurmak zor oldu ama zonunda yeter dedi belma daha yokmu die inledi kar&#305 m&#305 ilk ke b&ouml le g&ouml rm&uuml &#351 t&uuml m bu sevi&#351 melerimiz her hafta tekrarlamaya ba&#351 lad&#305 k art&#305 k iki kar&#305 m vard&#305 belman&#305 nda iki kocas&#305 ve &ouml zlemler tayin olunca son buldu bulu&#351 malar&#305 m&#305 z bir ay &ouml ncede e&#351 imle ayr&#305 ld&#305 k anla&#351 arak bo&#351 and&#305 k &#351 imdi yanl&#305 z&#305 m e&#287 er sohbet etmek isteyenlar olursa he t&uuml r fantaziye ve ili&#351 kiye a&ccedil &#305 &#287 &#305 m
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66